یاصاحب الزمان(عج) ادرکنی

ادیان قسمت اول

بسمه تعالي

آيامي دانيدكه:

         تمام ملل مختلف جهان درانتظارمصلح وموعودجهاني هستند!

         فرقه«كيسانيه»معتقدندكه محمد حنفيه همان مهدي موعود است!

         «كيقباد دوم»نام آن حضرت درنزمجوس وگبران عجم است!

         «كوكمأ»نام امام عصردركتاب نجتااست!

         «گات ها»كهنه ترين ومقدس ترين قسمت اوستا،درآن نويدهايي درباره ظهورحضرت مهدي وسيطره جهاني اوآمده است!

         «لنديطارا»نام حضرت دركتاب هزارنامه هنداست!

         «لسان صدق»نام امام زمان(عج) درصحيفه است!

         نام امام زمان(عج) دركتب مقدس(آسماني)زرتشتيان وهنديان«منجي اعظم»است!

         اقوام اروپاي مركزي درانتظارظهور«بوخص» مي باشند!

         سلت هامعتقدندكه پس ازآشوبهاي جهان «بوريان بورويهيم» مي آيد!

         اسكانديناوي ها معتقدند«اودين»بانيروي الهي ظهرمي كند وبردنياچيره مي شود!

         اسن هابه ظهورپيشوايي كه دروازه هاي ملكوت رابرآدميان مي گشايدمعتقدند!

         ساكنان جزايرانگلستان درانتظار«آرتور»كه نژادساكسون رادرجهان غالب مي گرداند!

         برهمائيان درانتظارظهور «ويشنو» واين كه تمام دنيا برهمن مي گردد هستند!

         اهالي صربستان درانتظارظهور«ماركوكراليويچ» هستند!

         نژاد ژرمن معتقدبودندكه يك نفرفاتح قيام كرده وژرمن را بردنيا حاكم مي كند!

         نژاد اسلاو معتقدبودند كسي ازمشرق مي آيد وتمام قبايل اسلاو رامتحد مي كند!

         گروهي از ايرانيان باستان به ظهور«گرزاسپه» و گروهي به ظهور«كيخسرو» معتقد بودند!

         اقوام آمريكاي مركزي به ظهور«كوتزلكوتل»پس ازبروز حوادثي در جهان معتقدند!

         زرتشتيان به ظهورمصلح جهاني«سوشيانس» اعتقاددارند!

         گروهي ازمصريان كه 3000 سال پيش ازميلاد در ممفيس زندگي مي كردند به ظهور سلطاني درآخرالزمان معتقد بودند كه بانيروي غيبي برجهان مسلط مي شود!

         اقوام مختلف هند در انتظارمصلحي كه حكومت واحدجهاني راتشكيل مي دهد هستند!

         يونانيان منتظرظهور«كالويبرگ» نجات دهنده بزرگ هستند!

         يهوديان در انتظار «ماشيع»ازنسل اسحاق است هستند درحالي كه تورات اورا از اولاد اسماعيل دانسته است!

         نصارانيزمنتظرظهورپسرانسان هستند!

         يكي ازپايه هاي اساسي واصول مهم آيين يهود،ايمان به ظهور ماشيح ودوره نجات «گئولا»است!

         اهل سنت به خودترديد راه نمي دهند كه مهدي(عج)ازنسل پيامبر و از فرزندان زهراي اطهر(س) وازاولاد امام حسين(ع) است!

         بيشتراهل سنت در مورد اينكه ،پنج ساله چگونه به امامت مي رسد ودر مورد طول عمر امام شبهات واهي دارند!

         شيعه برخلاف سايرفرق اسلامي،معتقداست زمين هيچ گاه ازحجت خالي نخواهدبود!

         دركتاب قبرس روميان اسم حضرت مهدي(عج) «فروس الاكبر»است!

         «فرخنده»اسم آن حضرت دركتاب لشعياي نبي است!

         اسم امام مهدي (عج) درنزد«آمان» به لغت ماچار«فيروز» و در كتاب «فرنگان»، «ماچارالامان» است!

         يكي از نام هاي حضرت مهدي (عج) در تورات « فذيموا » است!

         كعب،نام هاي ائمه را در تورات چنين گفته است : نقرثيب، قذوا، دبيرا، مفسورا، مصموعاه، ميثو، هذار، يثيموا، بطور، نوقس، فذيموا !

         ازالقاب خاصه ومشهورآن حضرت«قائم» است ودر«ذخيره» آمده كه در زبور سيزدهم ودركتاب «برليموا» نام حضرت « قائم » مي باشد!

         دركتاب قنطره « قاطع » اسم حضرت مهدي (عج) است!

         نام حضرت در تورات عبريه « ماشيع » و «ماشيح »  است!

         نام آن حضرت دركتاب فرنگيان « مسيح الزمان » است!

         افراد بسياري از يهود ونصاري به دروغ ادعا كردند « مسيعح موعود » هستند!

         «مرد خاي» آلماني يكي ازمدعيان دروغين مسيحي و « داوود آل روي » يكي از مدعيان دروغين مسيح يهودي هستند! 

 

ادامه دارد.......    

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۰ساعت 19:37  توسط حسين  | 

اثبات وجودحضرت مهدی(عج)

بسمه تعالي

آيامي دانيدكه:

          يكي ازدلايل وجودامام،قائده ي لطف خداست.

          شيعه قائل به مهدويت شخصيه است نه مهدويت نوعيه!

         مهدويت شخصيه:يعني مافقط يك مهدي راقبول داريم كه خانواده،پدرومادرش،محل ولادت وغيبت ونشانه هاي ظهورش حتي خصوصيات جسمي اودريك كلام تمام ابعادمربوط به اوازقبل اعلام شده است!

         مهدويت نوعيه:به عقيده برخي صوفيه وعرفا يعني بايددرهردوره مهدي وجودداشته باشد ومهم نيست كه ازچه نسلي وياداراي چه خصوصيتي است!

         امام صادق(ع)فرمودند:«اگرزمين،يك ساعت ازحجت خالي باشد،ساكنان خودرافروخواهدبرد.حجت،مردم را مي شناسد،امامردم اورانمي شناسد،همانگونه ذكه يوسف،مردم رامي شناخت وآنان اورانمي شناختند!»

         حضرت مهدي(عج)ازاهل بيت است،ازفرزندان فاطمه(س)است،ازنسل امام حسين(ع)ونهمين فرزندآن حضرت است.

         چگونه مي شوداثبات كردكه حضرت مهدي(عج)واقعادرتاريخ وجودداشته است.

         اين اصل كه حضرت مهدي(عج)رهبرموعودومنجي عالم بشريت است،به صورت عام وخاص دراحاديث نبوي،روايت ائمه اهل بيت آمده است.

         براي اثبات حضرت مهدي(عج)400حديث فقط ازطريق اهل سنت شمارش شده كه به ضميمه ي روايات شيعه به بيش از6000روايت مي رسد.

         دليل نقلي(روايات)،وجودامام موعودرااثبات مي كندودليل علمي،ثابت مي كندكه حضرت مهدي(عج) يك اسطوره ويك فرضيه نيست،بلكه حقيقي است كهوجوداودرتاريخ لمس شده است.

         دليل علمي براي اثبات حضرت مهدي(عج)تجربه است،تجربه اي كه مدت زمان 70سال گروهي ازمردم باآن زندگي كردنديعني«غيبت صغري».آن حضرت پس ازغيبت صغري،خوداعلان كرده است كه درپرده غيبت كبري خواهدرفت وازنظرهاپنهان خواهدگشت وهيچ كسي اورانخواهد ديد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۰ساعت 19:35  توسط حسين  | 

ولادت حضرت مهدی(عج)

بسمه تعالی

ولادت
ولادت حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السّلام در شب جمعه ، نیمه شعبان سال 255یا 256 هجری بوده است . پس از اینکه دو قرن و اندی از هجرت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم گذشت ، و امامت به امام دهم حضرت هادی علیه السّلام و امام یازدهم حضرت عسکری علیه السّلام رسید ، کم کم در بین فرمانروایان و دستگاه حکومت جبار ، نگرانی هایی پدید آمد . علت آن اخبار و احادیثی بود که در آنها نقل شده بود : از امام حسن عسکری علیه السّلام فرزندی تولد خواهد یافت که تخت و کاخ جباران و ستمگران را واژگون خواهد کرد و عدل و داد را جانشین ظلم و ستم ستمگران خواهد نمود . در احادیثی که بخصوص از پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم رسیده بود ، این مطلب زیاد گفته شده و به گوش زمامداران رسیده بود . در این زمان یعنی هنگام تولد حضرت مهدی علیه السّلام ، معتصم عباسی ، هشتمین خلیفه عباسی ، که حکومتش از سال 218هجری آغاز شد ، سامرا ، شهر نوساخته را مرکز حکومت عباسی قرار داد . این اندیشه - که ظهور مصلحی پایه های حکومت ستمکاران را متزلزل می نماید و باید از تولد نوزادان جلوگیری کرد ، و حتی مادران بیگناه را کشت ، و یا قابله هایی را پنهانی به خانه ها فرستاد تا از زنان باردار خبر دهند - در تاریخ نظایری دارد . در زمان حضرت ابراهیم علیه السّلام نمرود چنین کرد . در زمان حضرت موسی علیه السّلام فرعون نیز به همین روش عمل نمود . ولی خدا نخواست . همواره ستمگران می خواهند مشعل حق را خاموش کنند ، غافل از آنکه ، خداوند نور خود را تمام و کامل می کند ، اگر چه کافران و ستمگران نخواهند . در مورد نوزاد مبارک قدم حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام نیز داستان تاریخ به گونه ای شگفت انگیز و معجزه آسا تکرار شد . امام دهم بیست سال - در شهر سامرا - تحت نظر و مراقبت بود ، و سپس امام یازدهم علیه السّلام نیز در آنجا زیر نظر و نگهبانی حکومت به سر می برد . " به هنگامی که ولادت ، این اختر تابناک ، حضرت مهدی علیه السّلام ، نزدیک گشت ، و خطر او در نظر جباران قوت گرفت ، در صدد بر آمدند تا از پدید آمدن این نوزاد جلوگیری کنند ، و اگر پدید آمد و بدین جهان پای نهاد ، او را از میان بردارند . بدین علت بود که چگونگی احوال مهدی ، دوران حمل و سپس تولد او ، همه و همه ، از مردم نهان داشته می شد ، جز چند تن معدود از نزدیکان ، یا شاگردان و اصحاب خاص امام حسن عسکری علیه السّلام کسی او را نمی دید . آنان نیز مهدی را گاه بگاه می دیدند ، نه همیشه و به صورت عادی " .
شیعیان خاص ، مهدی علیه السّلام را مشاهده کردند در مدت 5 یا 4 سال آغاز عمر حضرت مهدی که پدر بزرگوارش حیات داشت ، شیعیان خاص به حضور حضرت مهدی علیه السّلام می رسیدند . از جمله چهل تن به محضر امام یازدهم رسیدند و از امام خواستند تا حجّت و امام بعد از خود را به آنها بنمایاند تا او را بشناسند ، و امام چنان کرد . آنان پسری را دیدند که بیرون آمد ، همچون پاره ماه ، شبیه به پدر خویش . امام عسکری فرمود : " پس از من ، این پسر امام شماست ، و خلیفه من است در میان شما ، امر او را اطاعت کنید ، از گرد رهبری او پراکنده نگردید ، که هلاک می شوید و دینتان تباه می گردد . این را هم بدانید که شما او را پس از امروز نخواهید دید ، تا اینکه زمانی دراز بگذرد . بنابراین از نایب او ، عثمان بن سعید ، اطاعت کنید " . و بدین گونه ، امام یازدهم ، ضمن تصریح به واقع شدن غیبت کبری ، امام مهدی را به جماعت شیعیان معرفی فرمود ، و استمرار سلسله ولایت را اعلام داشت . یکی از متفکران و فیلسوفان قرن سوم هجری که به حضور امام رسیده است ، ابو سهل نوبختی می باشد . باری ، حضرت مهدی علیه السّلام پنهان می زیست تا پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسکری در روز هشتم ماه ربیع الاول سال 260 هجری دیده از جهان فرو بست . در این روز بنا به سنت اسلامی ، می بایست حضرت مهدی بر پیکر مقدس پدر بزرگوار خود نماز گزارد ، تا خلفای ستمگر عباسی جریان امامت را نتوانند تمام شده اعلام کنند ، و یا بد خواهان آن را از مسیر اصلی منحرف کنند ، و وراثت معنوی و رسالت اسلامی و ولایت دینی را به دست دیگران سپارند . بدین سان ، مردم دیدند کودکی همچون خورشید تابان با شکوه هر چه تمامتر از سرای امام بیرون آمد ، و جعفر کذاب عموی خود را که آماده نماز گزاردن بر پیکر امام بود به کناری زد ، و بر بدن مطهر پدر نماز گزارد .

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 17:41  توسط حسين  | 

عقیقه

بسمه تعالي

عقيقه

      واژه«عقيقه»درفرهنگ اسلامي،به معناي كشتن گوسفند،گاوياشترو...پس ازولادت كودك است واين كارازديدگاه اسلام كاري پسنديده مي باشد.

         پيامبرگرامي(ع)پس ازگذشت هفت روزازولادت دوفرزندگرانمايه اش حضرت حسن وحسين(ع)اين كارپسنديده راانجام داد وبراي هركدام يك قوچ،عقيقه كرد.

         عقيقه ،بااين بيان،كاري است كه به خاطرتقرب به خداوبه منظورسلامت وطراوت كودك وتأمين حيات وآسايش اوانجام مي گردد.

         درروايتي ازپيامبرگرامي(ص)آورده اندكه فرمود:

         «كلُّ أمري مرتهن بعقيقته.»

         يعني:هركس درگرو عقيقه خويش است.

         وامام صادق(ع)فرمود:

       «هركودكي درگروعقيقه اي است كه پس ازولادت اوبراي سلامتي اوداده اند»

         اين بيان واين تعبير،چقدرزيباوبديع است،چراكه خداوندهنگامي كه فرزندي رابه پدرومادري ارزاني مي دارد،ممكن است  اين كودك به حيات خويش ادامه دهدوعمرطبيعي كندوممكن است اين نعمت وهديه الهي بازپس گرفته شودوازدنيابرود،اين روايت نشانگرآن است كه:وقتي پدرومادربراي سلامتي وطراوت وآسايش زندگي كودك،قرباني كنند وعقيقه دهند،سلامتي اوتضمين مي گردد چراكه درروايات اين تعبيرآمده است كه:«عقيقه به منزله ي رهان است.» 

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 17:28  توسط حسين  | 

یک نکته جالب

بسمه تعالي

يك نكته جالب

        ممكن است گفته شودكه :«سخن گفتن عيسي(ع)درگهواره،معجزه بزرگي بودكه خدا آن رابراي نشان دادن نبوت ورسالت او،پديد آورد.» پاسخ اين است كه :درموردامام مهدي(ع)نيزخداوندبراي نشان دادن آن حضرت ونوميدساختن دشمنان حق وعدالت،اين معجزه بزرگ راپديدآورد،چراكه حضرت مهدي(ع)امام وپيشواي عيسي(ع)نيزهست وآن پيامبربزرگ به هنگامه ظهورمهدي(ع)ازآسمان فرودمي آيدوبه امامت اونمازمي گذارد.

         علاوه براين،چنين معجزات وشگفتي هايي درموردخاندان وحي ورسالت بي سابقه نيست،مادركتاب«فاطمه زهراازگهواره تاشهادت»روايتي راازطريق اهت سنت آورده ام كه مي گويد:

        «هنگامي كه خديجه،آن بانوي بزرگ،به دخت گرانمايه اش  فاطمه(ع)بارداربودآن كودك بامادرش سخن مي گفت.»

         ونيزروايت ديگري از«شعيب بن سعدمصري»نقل مي كنم كه خديجه مي گويد،روزي گفتم:«هركس محمدراتكذيب كند،زيان كاراست چراكه اوپيام آورپروردگارمن است كه دراين هنگام،فاطمه ازشكم من ندا دادكه:هان اي مادر!مادرجان!اندوهگين مباش ونهراس كه خداوندهمراه پدرمن وياروپشتيبان اوست.»

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 17:26  توسط حسين  | 

مهدویت یعنی چه؟

بسمه تعالي

مهدويت يعني چه؟

         باوربه ظهورشخصي كه جهان راپرازعدل ودادكرده وريشه هاي ظلم وستم رامي چيند،اختصاص به اسلام نداشته،بلكه شامل اديان مختلف الهي  وآسماني مي شودودراسلام،مسيحيت،يهوديت وزرتشت و...به ظهوراين شخص نويد داده شده است.

         بنابراين مي توان گفت تمامي اديان به آمدن موعودي مصلح باوردارندكه اين موعوددرانديشه زرتشت سوشيانت ودرانديشه مسيحيت حضرت مسيح وغيره...ودراسلام حضرت مهدي(عج)است كه قران وسنت به امدن آن بشارت داده اند.

         امادرمورد اين كه مهدويت يعني چه؟بايداذعان داشت لغت مهدويت برگرفته ازامام مهدي(عج)است.

         "خلاصه وحقيقت مهدويت،منتهي شدن سيرجوامع جهان به سوي جامعه واحد وسعادت عمومي،امنيت ورفاه،تعاون همكاري،همبستگي همگاني حكومت حق وعدل جهاني،غلبه حق برباطل،غلبه جنودالله(سربازان خدا)برجنودشيطان،نجات مستضعفان ونابودي مستكبران،وخلافت مومنان وشايستگان به رهبري يك رجل وابرمردالهي است كه موعودانبياءواديان ودوازدهمين اوصياءوخلفاي پيغمبرآخرالزمان است."

         اماازآنجاكه نام آن منجيدرميان مسلمانان مهدي(عج)است،اين انديشه را به انديشه مهدويت ناميده اند.هرچندسايراديان به آن انديشه موعودگرايي و...مي گويند.

         به هرحال،مهدويت،يك انديشه وتفكربرگرفته ازكتابهاي آسماني است كه بافطرت وسنن عالم خلقتموافق است ودرميان شيعيان دراين انديشه مباحث مهم ذيل بررسي مي شود:

         1-موعودگرايي ومنجي گرايي دراديان ابراهيمي وغير ابراهيمي.

         2-مسئله مهدي باوري وموعودگرايي دراهل سنت.

         3-اعتقادبه مهدويت ازمنظرشيعه كه خود،مباحث ذيل رادربردارد:

الف:مسئله ولادت ونسب وكودكي امام زمان(عج).

ب:ويژگي هاي امام زمان(عج).

ج:مسئله انحراف درمهدويت وفرقه هاي انحراف.

د:مسئله غيبت امام زمان(عج).

ذ:مسئله علائم وزمينه هاي ظهورحضرت حجت(عج).

ر:مسئله وقايع ظهوروحكومت جهاني آن حضرت.

و...

         بنابراين مهدويت،تعريف خاصي نداردبلكه شامل يك اعتقاد مي شود كه مباحثي رادربرداردوكسي كه مي خواهد به اين مقوله بپردازد،بايستي به مطالب ذكرشده بادقت،بپردازد. 

      

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 18:19  توسط حسين  | 

مهدی(عج)درمیان سایرادیان

بسمه تعالی

مهدی(عج)درمیان سایرادیان

       در کتاب «اوستا»و«زند»زرتشیان «شادکمونی»و«دید»هندیان «دادتک»و«پاتیکل»برهمائیان ودرکتب مقدس بوداییان،در مزامیر«زبور»منسوب به حضرت داود ودر فصول «تورات»منسوب به حضرت موسی و اسفار «انجیل»منسوب به حضرت موسی واسفار «انجیل»منسوب به حضرت عیسی و...سخن از ظهور منجی بشریت ومصلح کل وبر هم زننده بساط ظلم وستم وتشکیل دهنده ی حکومت واحد جهانی مبتنی بر پایه های عدالت نوید داده شده است .

        در هریک از آیین ،ادیان،مکاتب،ملل واقوام،از مصلح جهانی باتعبیر های متانسب بافرهنگ خود نام برده وسخن گفته اند .

هر یک به زبانی سخن حمد توگوید

                      بلبل به غزل خوانی وطوطی به ترانه

        در آیین زرتشت ازاوبه نام «سوشیانت»یا «سوشیانس» (نجات دهنده بزرگ جهان )،در میان یهودیان به نام «ماشیع»(مهدی بزرگ) ودر آیین هندی به نام «آواتارا»ودر آیین بودایی به نام «بودای پنجم »ودر میان برهماییان به نام «ویشنو»ودر کتاب شاکمونی از کتاب مقدس هندیان به نام «فرزند سید خلایق دو  جهان »ودر کتاب مقدس دادتک برهماییان به نام «آخرین وصی ممتاط » (محمد )ودر کتاب پاتیکل به نام«راهنما» (هادی،مهدی)تعبیر نموده اند.

        واهالی صربستان درانتظار«مارکوکرالیویچ»،ساکنان جزایرانگلستان درانتظار«آرتور»،ایرانیان باستان درانتظار«گرزاسپه»،یونانیان دراتظار«کالویبرگ»،اقوام اسکاندیناوی درانتظار«اودین»،اقوام اروپای مرکزی درانتظار«بوخص»،واقوام آمریکای لاتین درانتظار«کوتزلکوتل»وچینی هادرانتظار«کرشنا»به سرمی برند.بنابراین مسئله اعتقادبه حضرت مهدی(عج) ومصلح واقعی تشکیل دهنده حکومت واحدجهانی،یک اصل قطعی ومسلم وپذیرفته شده میان پیروان تمام ادیان ومذاهب وملل بوده است. 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 10:44  توسط حسين  | 

سلام ودرود

بسم الله الرحمن الرحیم

«السلام علی المهدی الذی وعدالله عزوجل به الامم»

سلام ودرودبرانبیاء واولیایی که ازظهوروقیام وحکومت جهانی اونویدداده وانتظارقدوم مبارکش رابه رهروانشان توصیه نموده اند.

سلام ودرودبررهروان وشیفتگان ودلباختگان اوکه حتی یک لحظه ازلحظات زندگی ازیاداو غافل مبوده وبرای رسیدن به وصال دلربایش ازهیچ سعی وکوششی دریغ نمی ورزندوافتخارزیارت اوراباسلطنت برزمین وزمان مبادله نمی کنند.

آری!وعده ی خداحق است وتخلف ناپذیر!آن روزفراخواهدرسیدکه چهره ی درخشان او،نمایان وبااشعه ی طلایی خود،ظلمت غم افزای شب راازبین خواهدبرد وآنان که درتاریکی فسادوطغیان ازهرگونه تحرک،وامانده وگرفتارطوفان هولناک جرایم،جنایات وامواج خطرناک ظلم وستم گردیده اندبه ساحل نور وعدالت هدایت خواهدکرد.

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 10:20  توسط حسين  |